Adresár knižníc regiónu

ADRESÁR KNIŽNÍC REGIÓNU VEĽKÝ KRTÍŠ

 

Mestská knižnica s neprofesionálnym knihovníkom

1.        Mestská knižnica v Modrom Kameni  (stagnuje od r. 2017)
Lipové nám. 294/26, 992 01 Modrý Kameň
tel. č.: 047/4870288, web: www.modrykamen.sk,            e-mail: sekretariat@modrykamen.sk
knihovník: -                                                     primátorka mesta: Ing. Mária Bednárová
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/267

Obecná knižnica s profesionálnym knihovníkom

1.        Obecná knižnica vo Vinici
Pivničná cesta 1, 991 28 Vinica
tel. č.: 047/4891127, web: www.vinica.sk           e-mail: obec@vinica.sk 
knihovník: Piroska Hrubík                                 starosta obce: Kristián Baksa
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/0603

Obecné knižnice s neprofesionálnym knihovníkom

1.         Obecná knižnica v Balogu nad Ipľom  (stagnuje od r. 2003)
Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom
tel.č.: 047/4885117, web: www.ipolybalog.eu     e-mail: balog.obec@azet.sk
knihovník:                                                       starosta obce: Peter Bálint

2.        Obecná knižnica v Brusníku
Brusník č.35, 991 01 Senné
tel. č.: 047/4898129, web:                                        e-mail: obecbrusnik@gmail.com
knihovník: Zuzana Mališová                              starosta obce: Zuzana Mališová
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/0586

3.         Obecná knižnica v Čebovciach
Szederera Fabiana 320/162, 991 25 Čebovce
tel. č.: 047/4882211, web:  www.cebovce.sk       e-mail: matrika@cebovce.sk
knihovník: Eva Mäsiarová                                 starosta obce: Henrik Tóth
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/0458

4.        Obecná knižnica  v Čelároch (stagnuje od r. 2015)
991 22 Čeláre 120
tel. č.: 047/4514116, web: www.celare.ocu.sk     e-mail: obec.celare@gmail.com
knihovník:                                                       starosta obce: Vojtech Ádám
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4762

5.         Obecná knižnica Čelovciach
991 41 Čelovce 113
tel. č.: 047/4883127, web: www.celovce.sk         e-mail:  obeccelovce@gmail.com
knihovník: Milota Benková                                starosta obce: Ján Petroch
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/1279

6.        Obecná knižnica v Červeňanoch (stagnuje od roku 2002)
Červeňany 29 , 962 75 Horný Tisovník
tel. č.: 0918 617 797, web:                                e-mail: obeccervenany@azet.sk
knihovník:                                                       starosta obce: Radoslav Palášthy

7.        Obecná knižnica v Dačovom Lome
991 35 Dačov Lom 113
tel. č.: 047/4874121, web: www.dacovlom.ocu.sk   e-mail: starosta@obecdacovlom.sk
knihovník: Nadežda Jurgová                              starosta obce: Štefan Škraban
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/0243

8.        Obecná knižnica v Dolinke   (stagnuje od roku 2012)
Dolinka 11, 991 28 Vinica
tel. č.: 047/4889121, web: www.dolinka.org       e-mail: dolinka@dolinka.org.
knihovník:                                                       starosta obce: Ing. Zsolt Régi
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/1051

9.        Obecná knižnica v Dolnej Strehovej
Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová
tel. č.: 047/4897169, web: www.dolnastrehova.sk  e-mail: obec@dolnastrehova.sk
knihovník: Jaroslava Uhliarová                          starosta obce: Ľuboslav Dobrocký
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4760

10.       Obecná knižnica v Dolných Plachtinciach
991 24 Dolné Plachtince 95
tel. č.: 047/4830003, web:www.dolneplachtince.sk  e-mail: starosta@dolneplachtince.sk
knihovník: Klára Šusteková                               starosta obce: Bc. Cyril Bartók
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4727

11.      Obecná knižnica v Dolných Strhároch
991 04 Dolné Strháre 126
tel. č.: 047/4896312, 047/4896325, web: www.dolnestrhare.ocu.sk e-mail: dolnestrhare@procomp.sk
knihovník: Anna Viera Draková                         starosta obce: Gabriela Hudecová
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4737

12.      Obecná knižnica v Ďurkovciach (stagnuje od roku 2014)
Ďurkovce 76, 991 27 Kamenné Kosihy
tel. č.: 047/4884112, web: www.durkovce.ocu.sk            e-mail: obec.durkovce@gmail.com
knihovník:                                                       starosta obce: Eva Egryová
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/1053

13.      Obecná knižnica v Glabušovciach
Glabušovce č. 24, 991 22 Bušince
tel. č.: 047/4871180, web: www.glabusovce.ocu.sk  e-mail: glabusovce@gmail.com
knihovník: Judita Urbanová                               starosta obce: Štefan Chudý
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4728

14.      Obecná knižnica v Hornej Strehovej
991 02 Horná Strehová 26
tel. č.: 047/4897197, web:                                 e-mail: hornastrehova@procomp.sk
knihovník: Iveta Gondášová,                              starosta obce: Jana Kukučková
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4744

15.      Obecná knižnica v Horných Strhároch
991 04 Horné Strháre 47;
tel. č.: 047/4896359, web:                                e-mail: hornestrhare@gmail.com
knihovník: Monika Višniarová                           starosta obce: Richard Kurec

Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/5141

 

16.      Obecná knižnica v  Hrušove
991 42 Hrušov 526
tel. č.: 047/4880122, 4880104, web: www.hrusov.sk   e-mail: info@hrusov.sk
knihovník: Katarína Bendíková                          starosta obce: Ing. Pavel Bendík
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4805

17.      Obecná knižnica v Chrastinciach (stagnuje od roku 2014)
991 08 Chrastince 18
tel. č.: 047/4894105, web: www.chrastince.sk      e-mail: chrastince@gmail.com
knihovník:                                                       starosta obce: Ing. Jozef Varga
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4763

18.      Obecná knižnica v Chrťanoch  (stagnuje od r. 2014)
Chrťany 101, 991 21 Závada
tel. č.: 047/4897220, 0907884690, web: www.chrtany.sk e-mail: obecchrtany@post.sk
knihovník:                                                       starosta obce: Ján Belov
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/1049

19.      Obecná knižnica v Kamenných Kosihách
991 27 Kamenné Kosihy 3
tel. č.: 047/4884113, web:                                      e-mail: obeckkosihy@slovanet.sk
knihovník: Barbora Dovičinová                          starosta obce: Ladislav Pixiades
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4764

20.      Obecná knižnica v Kiarove
Kiarov 25, 991 06 Želovce
tel. č.: 047/4881180, web: www.kiarov.sk,   e-mail: obec.kiarov@gonet.sk
knihovník: Zita Musszerová                               starosta obce: Pavol Suchánsky
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/5116

21.      Obecná knižnica v Kleňanoch
Kleňany 149, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
tel. č.: 047/4891309, web:  www.klenany.ocu.sk      e-mail: klenany@pobox.sk
knihovník: Máliková Nikoleta                            starosta obce: Helena Csákyová
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4753

22.      Obecná knižnica v Kolároch (stagnuje od r. 2016) 
Koláre 1, 991 09 Veľká Čalomija
tel. č: 047/4894266, web:  www.kolare.ocu.sk     e-mail: kolare@mail.t-com.sk
knihovník:                                                       starosta obce: Renata Poboriová
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4749

23.      Obecná knižnica v Kosihovciach
Kosihovce 156, 991 25 Kosihovce
tel. č.: 047/4895121, 0950681747, web: www.obeckosihovce.sk    e-mail: kosihovce@gmail.com
knihovník: Monika Šebianová                            starosta obce: Eva Gyurászová
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4677

24.      Obecná knižnica v Kosihách nad Ipľom
Kosihy nad Ipľom 164, 991 11 Balog nad Ipľom
tel. č.: 047/4889112, web: www.kosihynadiplom.sk e-mail: kosihynadiplom@zoznam.sk
knihovník:marta Gajdácsová                              starosta obce: Silvia Košíková
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/5130

 

25.      Obecná knižnica v Kováčovciach
Kováčovce 52, 991 31 Želovce
tel. č.: 047/4871294, web: www.kovacovce.ocu.sk  e-mail: kovacovce@gonet.sk
knihovník: Helena Jančová                                starosta obce: Jozef Filip
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4740

26.      Obecná knižnica v Ľuboriečke (stagnuje od roku 2014)
Ľuboriečka 113, 991 02 Dolná Strehová
tel. č.: 047/4897191, web:                                 e-mail: obecluboriecka@dtnet.sk
knihovník:                                                       starosta obce: Ján Žilka
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4794

27.      Obecná knižnica v Malej Čalomiji
Malá Čalomija 45, 991 08 Lesenice
tel. č.: 047/4894102, web: www.malacalomija.ocu.sk e-mail: m.calomija@mail.t-com.sk
knihovník: Zuzana Špuntová                              starosta obce: Ján Šimko
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4743

28.      Obecná knižnica v Malých Stracinách
990 01 Malé Straciny 86
tel. č.: 047/4896431, web: www.malestraciny.sk e-mail: tatianakassayova@gmail.com
knihovník:  Tatiana Káššayová                           starosta obce: Tatiana Káššayová
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4758

29.      Obecná knižnica v Malých Zlievcach (stagnuje od roku 2014) 
Malé Zlievce 75, 991 22 Bušince
tel. č.: 047/4892182, web: www.malezlievce.sk   e-mail: obecmalezlievce@gmail.com
knihovník:                                                       starosta obce: Jozef Filkus
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4729

30.      Obecná knižnica v Muli (stagnuje od roku 2012)
Muľa č.22, 991 22 Bušince
tel. č.: 047/4892345, web: www.mula.ocu.sk       e-mail: obec.mula@gmail.com
knihovník:                                                       starosta obce: Vojtech Nagy
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/1368

 

31.      Obecná knižnica v Novej Vsi
991 05 Nová Ves 200
tel. č.: 047/4886287, web:                                             e-mail: obec.novaves@gost.sk
knihovník: Jozef Nedeľa                                               starosta obce: Štefan Paholík
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/0509

32.      Obecná knižnica v Obeckove
Obeckov 165, 991 05 Sklabiná
tel. č.: 047/4890114, web: www.obeckov.ocu.sk   e-mail: obeckov@gmail.com
knihovník: Ľubica Pittnerová                             starosta obce: Miloš Koči
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4820

 

33.      Obecná knižnica v Olovároch (stagnuje od roku 2014)
Olováry 129, 991 22 Bušince
tel. č.: 047/4879120, web: www.olovary.ferar.sk   e-mail: obecolovary@gmail.com
knihovník:                                                        starosta obce: Jozef Vízi
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4792

34.      Obecná knižnica v Opatovej Novej Vsi
Opatovská Nová Ves 189, 991 07 Slovenské Ďarmoty
tel. č.: 047/4894201, web: www.opatovskanovaves.ocu.sk   e-mail: ocuonves@gmail.com
knihovník: Judita Záhorecová                            starosta obce: Csaba Kálazy
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4747

35.      Obecná knižnica v Opave (stagnuje od r. 2016)
Opava 131, 991 25 Čebovce
tel. č.: 047/4895283, web:                                             e-mail: starosta@opava.sk
knihovník:                                                       starosta obce: Ján Krnáč
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4730

36.      Obecná knižnica v Pôtri
991 03 Pôtor 75
tel. č.: 047/4896326, web:  www.potor.ocu.sk   e-mail: obecpotor@centrum.sk
knihovník: Hrončeková (Pôtor) Mária Vredíková (Žihľava)                      starosta obce: Miroslav Činčura
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4745

37.      Obecná knižnica v Pravici (stagnuje od roku 2012)
Pravica 32, 991 21 Závada
tel. č.: 0918 857 835, web:                                  e-mail:
knihovník:                                                       starosta obce: Ján Debnár
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/5020

38.      Obecná knižnica v Príbelciach
Príbelce 280, 991 25 Čebovce
tel. č.: 047/4895118, web: www.pribelce.ocu.sk              e-mail: pribelce@gmail.com
knihovník: Renata Puškárová                             starosta obce: Tibor Čierny
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/0242

39.      Obecná knižnica v Sečiankach (stagnuje od r. 2015)
Sečianky 89, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
tel. č.: 047/4888118, web: www.secianky.ocu.sk             e-mail: ocusecianky@gmail.com
knihovník:                                                       starosta obce: Jozef Deák
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4793

40.      Obecná knižnica v Seľanoch (stagnuje od roku 2012)
Seľany 39, 991 27 Kamenné Kosihy
tel. č.: 047/4895101, web:                                             e-mail: obecselany@mail.t-com.sk
knihovník:                                                       starosta obce: Pavel Celeng
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4830

41.      Obecná knižnica v Sennom
991 01 Senné 81
Tel. č.: 047/4898122, web: www.obecsenne.sk    e-mail: obecsenne@gmail.com
knihovník: Magdaléna Huňavá                           starosta obce: Ing. Ján Ragač
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4736

42.      Obecná knižnica v Sklabinej (stagnuje od roku 2011)
991 05 Sklabiná 13
tel. č.: 047/4514140, web: www.sklabina.ocu.sk              e-mail: ousklabina@zoznam.skousklabina@pobox.sk
knihovník:                                                       starosta obce: Bc. Marta Kálovcová
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/1046

43.      Obecná knižnica v Slovenských Ďarmotách
991 07 Slovenské Ďarmoty 99
tel. č.: 047/4894196, web: www.slovenskedarmoty.ocu.sk   e-mail: obecslov.darmoty@mail.t-com.sk
knihovník: Eleonóra Híreiová                            starosta obce: Denisa Árvayová
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/1047

44.      Obecná knižnica v Slovenských Klačanoch
Slovenské Kľačany 66, 991 02 Dolná Strehová
tel. č.: 047/4897146, web: www.slovenskeklacany.ocu.sk e-mail: slovenskeklacany@zoznam.sk
knihovník: Mgr. Anna Mužíková                                   starosta obce: Mgr. Anna Mužíková
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4738

45.      Obecná knižnica v Stredných Plachtinciach (stagnuje od roku 2007)
991 24 Stredné Plachtince 110
tel. č.: 047/4830301, web: www.stredneplachtince.ocu.sk   e-mail:            obec_str.plachtince@stonline.sk
knihovník:                                                       starosta obce: Štefan Benko
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4782

46.      Obecná knižnica v Sucháni
Sucháň 82, 991 35 Dačov Lom
tel. č.: 047/4514137, web:  www.suchan.ocu.sk    e-mail: obec.suchan@inmail.sk
knihovník: Anna Madajová                                starosta obce: Anna Triznová
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/1226

47.      Obecná knižnica v Šuli (stagnujúca od roku 2013)
Šuľa 53, 991 01 Senné
tel. č.: 0949 360 315, web:                                e-mail:
knihovník:                                                       starosta obce: Marianna Marková

48.      Obecná knižnica v Trebušovciach
Trebušovce 33, 991 27 Kamenné Kosihy
tel. č.: 047/4894103, web: www.trebusovce.sk      e-mail: obectrebusovce@azet.skkkniznica@trebusovce.sk
knihovník: Adela Petrovičová                            starosta obce: Marek Krnáč
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/5139

49.      Obecná knižnica vo Veľkej Čalomiji
991 09 Veľká Čalomija 214
tel. č.: 047/4875116, web: www.velkacalomija.sk   e-mail: velkacalomija@velkacalomija.sk
knihovník: Žofia Vandová                                 starosta obce: R. Pásztor
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/0249

50.      Obecná knižnica vo Veľkej Vsi nad Ipľom 
991 10 Veľká Ves nad Ipľom, Hlavná 124 (stagnuje od r. 2016)
tel. č.: 047/4888121, web: www.velkavesnadiplom.sk  e-mail: obecvelkavesnadiplom@gmail.com
knihovník:                                                       starosta obce: Ing. Ladislav Kerata
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/5019

51.      Obecná knižnica vo Veľkých Stracinách
991 01 Veľké Straciny 13
tel. č.: 047/4830517, web:  www.velkestraciny.sk e-mail: velke.straciny@gmail.com
knihovník: Kvetoslava Káderová                        starosta obce: MUDr. Ján Jakab
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4803

52.      Obecná knižnica vo Veľkých Zlievcach (stagnuje od roku 2012)
991 23 Veľké Zlievce 127
tel. č.: 047/4892123, web: www.velkezlievce.ocu.sk  e-mail:  obecvelkezlievce@mail.t-com.sk
knihovník:                                                       starosta obce: Ivan Krahulec
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/1048

53.      Obecná knižnica vo Veľkom Lome (stagnuje od roku 2010)
Veľký Lom 42, 991 03 Pôtor
tel. č.: 047/489624, web:                                               e-mail: velkylom@gmail.com
knihovník:                                                       starosta obce: Michal Minár
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4735

54.      Obecná knižnica vo Vieske
Vieska 38, 991 02 Dolná Strehová
tel. č.: 047/4897131, web: www.obecvieska.sk    e-mail: vieska@stonline.sk
knihovník: Anna Makovníková                          starosta obce: Ing. Anna Makovníková
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4739

55.      Obecná knižnica vo Vrbovke
991 31 Vrbovka 56
tel. č.: 047/4881116, web:www.ipolyvarbo.szm.sk  e-mail: ipolyvarbo@szm.sk
knihovník: Eva Marčoková                                starosta obce: Marcel Fagyas
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4755

56.      Obecná knižnica v Záhorciach
Krtíšska 173, 991 06 Záhorce
tel. č.: 047/4893263, web: www.zahorce.sk         e-mail: obec@zahorce.sk
knihovník: Blažena Rumanová                           starosta obce: PaedDr. Branislav Kázmer
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4770

57.      Obecná knižnica v Závade (stagnuje od roku 2012)
991 21 Závada  54
tel. č.: 047/4877132, web: www.obeczavada.sk       e-mail: obeczavada@dtnet.sk
knihovník: Pavol Keľov                                    starosta obce: Miroslav Kalmár
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4780

58.      Obecná knižnica v Zombore
Zombor 65, 991 22 Bušince
tel. č.: 047/4871138, web:                                             e-mail: obeczombor1@gmail.com
knihovník: Darina Galová                                  starosta obce: Marián Galo
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/4778

59.      Obecná knižnica v Želovciach
Zdravotnícka 255/11, 991 06 Želovce
tel. č.: 047/4514159, web: www.zelovce.sk         e-mail: obec@zelovce.sk
knihovník: Viera Kušíková                                starosta obce: Štefaj Rimaj
Číslo zo Zoznamu knižníc SR: 3998/2000-400/5057

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *