Dokumenty

Zriaďovacia listina vrátane dodatku č.1
Dodatok č.2 k zriaďovacej listine Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho
Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresu Veľký Krtíš za rok 2017
Vyhodnotenie činnosti HNK za rok 2018
Vyhodnotenie činnosti HNK za rok 2017
Vyhodnotenie činnosti HNK za rok 2016
Vyhodnotenie činnosti HNK za rok 2015
Vyhodnotenie činnosti HNK za rok 2014
Vyhodnotenie činnosti HNK za rok 2013
Vyhodnotenie činnosti HNK za rok 2012
Prezentácia Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
Etický kódex verejného obstarávania
Knižničný a výpožičný poriadok HNK AHŠ od 23.4.2019
Organizačný poriadok HNK VK od 1.7.2012
Etický kódex IFLA pre knihovníkov
Smernica IFLA pre služby verejných knižníc
Manifest knižníc pre Európu
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 546/2010 Z. z. o povinnom zverejňovaní zmlúv
Smernica č. 015/2019/UHKBBSK Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja
Zákon NR SR č. 126/2015 o knižniciach
Kolektívna zmluva HNK na roky 2018 až 2022
Dodatok č.1 Kolektívnej zmluvy na roky 2016 a 2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *