NOVÉ KNIHY – SPOKOJNÍ POUŽÍVATELIA

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši vďaka dotácie z FPU rozšírila svoj knižničný fond o nové a hodnotné knižné tituly od slovenských i svetových autorov, pre deti a mládež i dospelých s prihliadnutím na požiadavky používateľov a osobitosti regiónu. Z finančných prostriedkov FPU v hodnote 6 tisíc eur knižnica zakúpila 639 exemplárov knižných jednotiek.

Projekt Nové knihy – spokojní používatelia z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.