Kontakty

Sídlo a adresa pre poštový styk

Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho Veľký Krtíš
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047/ 48 30 675
e-mail: info@hnk-vk.sk
Elektronická podateľňa: podatelna@hnk-vk.sk
Úradné hodiny podateľne:

pondelok – piatok 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Prijímané dátové formáty: DOC, DOCX, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS, XLSX, XML

web: www.hnk-vk.sk
IČO: 35987341
DIČO: 2021467349

 

Riaditeľka
Mgr. Zuzana Unzeitigová tel./fax:047/48 30 675 e-mail: zuzana.unzeitigova@hnk-vk.sk
Útvar metodiky a koordinácie
Mgr. Danka Šagiová tel.: 047/ 48 30 223 e-mail: danka.sagiova@hnk-vk.sk
Útvar ekonomicko-technických činností
Ing. Monika Zemčáková  tel.: 047/ 48 30 223 e-mail: monika.zemcakova@hnk-vk.sk
Oddelenie ekonomicko-technické
Bc. Zuzana Záchenská tel./fax:047/48 30 675 e-mail: zuzana.zachenska@hnk-vk.sk
Marek Veselý tel.: 047/ 48 30 223 e-mail: marek.vesely@hnk-vk.sk
Útvar knižnično-informačných služieb
Mgr. Danka Šagiová tel.: 047/ 48 30 223 e-mail: danka.sagiova@hnk-vk.sk
Oddelenie knižnično-informačných fondov
Bc. Martina Kulichová  tel.: 047/ 48 30 224 e-mail: martina.kulichova@hnk-vk.sk
Oddelenie náučnej a spoločensko-vednej literatúry
Zlata Dudášová  tel.: 047/ 48 30 224 e-mail: naucna@hnk-vk.sk
e-mail: mvs@hnk-vk.sk
e-mail: zlata.dudasova@hnk-vk.sk
Bc. Martina Kulichová  tel.: 047/ 48 30 224 e-mail: martina.kulichova@hnk-vk.sk
Ing. Bibiána Ďurovová  tel.: 047/ 48 30 224 e-mai:  bibiana.durovova@hnk-vk.sk
Oddelenie beletrie a literatúry pre deti a mládež
Zuzana Hollová tel.: 047/ 48 30 224 e-mail: zuzana.hollova@hnk-vk.sk
Mgr. Miriam Medvegyová tel.: 047/ 48 30 224 e-mail: miriam.medvegyova@hnk-vk.sk
Oddelenie čitárne
Anna Kubániová tel.: 047/ 48 30 224 e-mail: anna.kubaniova@hnk-vk.sk
Mária Bilická tel.: 047/ 48 30 224 e-mail: maria.bilicka@hnk-vk.sk
Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry
Ing. Bibiána Ďurovová tel.: 047/ 48 30 224 e-mail: bibiana.durovova@hnk-vk.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@hnk-vk.sk, telefón 047/ 48 30 223


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *