Kniha je základom poznania

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši vďaka dotácii FPU rozšírila svoj knižničný fond o nové hodnotné knižné tituly od slovenských i svetových autorov pre všetky kategórie čitateľov s prihliadnutím na požiadavky používateľov a osobitosti regiónu. Z finančných prostriedkov FPU
v hodnote 7 tisíc eur knižnica zakúpila 774 exemplárov knižničných jednotiek.
Projekt Kniha je základom poznania z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.