Metodika

Oddelenie metodiky a koordinácie:

 

- poskytuje metodickú, konzultačnú a poradenskú pomoc obecným knižniciam okresu Veľký
  Krtíš
- koordinuje odbornú činnosť Hontiansko-novohradskej knižnice, Mestskej knižnice v
  Modrom Kameni a 69 obecných knižníc v okrese
- zabezpečuje vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov v regióne, buduje študovňu
  knihovníckej literatúry
- sleduje najnovšie smery a zmeny v knihovníctve, navrhuje ich aplikáciu v praxi pri súčasnom
  uplatňovaní nových foriem práce
- edične spracováva a vydáva metodické materiály a publikácie
- štatisticky vyhodnocuje činnosti obecných knižníc
- spolupracuje s obecnými úradmi v oblasti knižnično-informačných systémov
- koordinuje aplikovanie automatizovaných knižnično-informačných systémov a výpočtovej
  techniky
- v knihovníckej praxi, zabezpečuje ich plynulý chod ako aj ochranu spracúvaných osobných
  údajov  v daných informačných systémov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *