Bibliografia

Činnosť na úseku bibliografie je zameraná na získavanie a spracovanie informácií o regióne z regionálnej a ostatnej tlače vychádzajúcej na Slovensku. Na oddelení sa buduje regionálna databáza článkov: “Okres Veľký Krtíš v tlači”, ktorá zachytáva stav a rozvoj spoločensko-politického, hospodárskeho, kultúrneho  a športového života okresu Veľký Krtíš. Oddelenie ďalej poskytuje rešeršnú službu v klasickej a elektronickej podobe. Vydáva výberové, regionálne, tematické, personálne a odporúčacie bibliografie a bibliografické letáky.

 

EDIČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2015:
Náučný chodník Stráž – Vinica, informačný leták
Náučný chodník Hrušov, informačný leták
Náučný chodník Holica, informačný leták
Ján Fekete, bibliografická záložka
Ján Fekete, bibliografický leták
Ondrej Kalamár, bibliografický leták
Anna Kolárová-Cielová, bibliografický leták
Anna Kolárová-Cielová, bibliografická záložka
Hans Christian Andersen, informačný leták
Hanko Jaroslav, bibliografická záložka
Ľubica Kepštová, bibliografická záložka
Peter Gajdošík, bibliografická záložka
Ján Petrík, bibliografická záložka
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš, záložka
História a súčasnosť hradu Modrý Kameň: čo netušili Balašovci, výberová tématická bibliografia pri príležitosti 20. výročia špecializácie múzea

 

EDIČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2014:
Náučnými chodníkmi veľkokrtíšskeho regiónu, výberová bibliografia
Emil Rončák, bibliografický leták
Fraňo Kráľ, bibliografický leták
Anna Kolárová-Cielová, bibliografický leták 
Kálman Mikszáth, bibliografický leták 
Ľubica Kepštová, bibliografcká záložka
Peter Gajdošík, bibliografická záložka 
Ján Petrík, bibliografická záložka
Hontiansko-novohradská knižca A. H. Škultétyho Veľký Krtíš, záložka
Angelika Šrámková, bibliografický leták

Vypracované rešerše v roku 2015 (PDF)


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *