Novinky História

ZATVORENIE KNIŽNICE

15. November 2019 admin

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš oznamuje svojim používateľom, že v dňoch 22. až 29. novembra 2019 (vrátane) bude z dôvodu rekonštrukcie detského oddelenia pre verejnosť ZATVORENÁ. Výpožičky, ktoré mali čitatelia vrátiť v uvedenom období boli automaticky predĺžené.

Obchodná verejná súťaž

11. November 2019 admin

BBSK – Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov. Bližšie informácie a špecifikácia o výmerách priestorov a lehote podávania návrhov sú v prílohe.

OVS 11.11.2019 prízemie >>>
OVS 11.11.2019 1.poschodie >>>

Cestovanie v minulosti a dnes

7. November 2019 admin

Nežná revolúcia

4. November 2019 admin

Škultétyho rečňovanky 2019

30. Október 2019 admin

Povesti Krupinskej planiny

10. Október 2019 admin

Príbelce v literatúre

24. September 2019 admin

Počuť nielen ušami

24. September 2019 admin

Milé návštevníčky, milí návštevníci,
pomôžte nám získať spätnú väzbu na služby, ktoré Banskobystrický samosprávny kraj so svojimi 22 kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ponúka.

Informácie, ktoré uvediete v dotazníku, sú anonymné a pomôžu nám pri zlepšovaní našej práce a kvality poskytovaných služieb v našich divadlách, knižniciach, múzeách, galérii, osvetových strediskách a hvezdárni.

Dotazník, prosíme, vyplňte do 30. novembra 2019.

Dotazník >>>

Knižnica odstraňuje bariéry

11. Júl 2019 admin

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho od júla rozširuje svoje knižnično-informačné služby aj pre imobilných občanov odkázaných na invalidné vozíky. Vďaka dlhodobej spolupráci so Zväzom zdravotne postihnutých vo Veľkom Krtíši v zastúpení Ing. Milana Lauríka knižnica získala bezbariérový schodolez, pomôcku na prekonávanie schodov od spoločnosti Velcon v Banskej Bystrici. Slávnostné odovzdanie daru sa uskutočnilo za účasti JUDr. Zuzany Stavrovskej, komisárky pre zdravotne postihnuté osoby, Mgr. Evy Megovej, riaditeľky Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a zástupcov spoločnosti Velcon Mgr. Radoslava Ferenca a Jakuba Mikulu, ktorý zamestnancov knižnice zaškolil k obsluhe zariadenia.
Teší nás, že aj touto cestou môžeme vyjsť v ústrety ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorým boli priestory knižnice doteraz nedostupné. Vďaka schodolezu si budú môcť osobne vyberať knihy priamo z regálov knižnice, prečítať si časopisy, použiť PC s internetom v oddelení čitárne a zúčastňovať sa rôznorodých kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

Článok na webovej stránke Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím >>>

Čítanie s pánom Mrkvičkom

19. Jún 2019 admin

Kniha ti ukáže správny smer

10. Jún 2019 admin

Čítajme si… 2019

28. Máj 2019 admin

Kultúrne poukazy 2019

27. Máj 2019 admin

Besedy v rámci projektu Knižničný kaleidoskop sa uskutočnili v ZŠ s MŠ Modrý Kameň a ZŠ Ul. Poľná Veľký Krtíš. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

A. H. Škultéty ako učiteľ

16. Máj 2019 admin

Projekt Moderná knižnica motivuje na rekonštrukciu oddelenia beletrie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Príloha>>>

Kniha je základom poznania

2. Máj 2019 admin

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši vďaka dotácii FPU rozšírila svoj knižničný fond o nové hodnotné knižné tituly od slovenských i svetových autorov pre všetky kategórie čitateľov s prihliadnutím na požiadavky používateľov a osobitosti regiónu. Z finančných prostriedkov FPU
v hodnote 7 tisíc eur knižnica zakúpila 774 exemplárov knižničných jednotiek.
Projekt Kniha je základom poznania z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Prechádzky horou

26. Apríl 2019 admin


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

Beseda s Kristínou Balúchovou

26. Apríl 2019 admin

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho s účinnosťou od 23.4.2019 mení knižničný a výpožičný poriadok. K dispozícii je na stiahnutie TU.

Moderná knižnica motivuje

17. Apríl 2019 admin

Noc s Andersenom 2019

15. Marec 2019 admin

Vidieť nielen očami

14. Marec 2019 admin

Informatické prípravy

8. Marec 2019 admin

Počúvaj Kalmánko

5. Marec 2019 admin

Besedy s Jozefom Banášom

5. Marec 2019 admin

V rámci projektu Knižničný kaleidoskop sa uskutočnili dňa 27.februára 2019 besedy s Jozefom Banášom v priestoroch Gymnázia A. H. Škultétyho a komunitnej miestnosti našej knižnice.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Dívaj sa na hviezdy

5. Marec 2019 admin

V rámci projektu Knižničný kaleidoskop sa v komunitnej miestnosti knižnice uskutočnila dňa 21.februára 2019 prezentácia PaedDr. Pavla Antolova a jeho študentov o holokauste.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

V spolupráci s metodickým oddelením regionálnej knižnice v roku 2018 Obce Dolné Plachtince, Kosihovce, Vrbovka, Závada, Zombor a Základná škola s materskou školou v Hrušove získali z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia finančné prostriedky na nákup novej literatúry do svojich knižníc.

Realizáciou projektov majú používatelia a návštevníci obecných knižníc a školskej knižnice k dispozícii množstvo nových kníh krásnej i náučnej literatúry pre všetky vekové kategórii (deti, mládež i dospelých).

Hlavným partnerom všetkých projektov bol Fond na podporu umenia.

Beseda s Janou Pronskou

4. December 2018 admin

Škultétyho rečňovanky 2018

5. November 2018 admin

Dňa 26. októbra 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 27. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Škultétyho rečňovanky. Sprievodnými podujatiami boli besedy so spisovateľmi Ľubicou Kepštovou, Jánom Petríkom, Petrom Gajdošíkom a rozborový seminár ocenených autorov s členmi odbornej poroty. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.


50. výročie vzniku knižnice

19. Október 2018 admin

Európske kultúrne dedičstvo

26. September 2018 admin

Príbelská vzbura

20. September 2018 admin

História Modrého Kameňa

14. September 2018 admin

Prístup do databázy InfoTrac

14. Jún 2018 admin

Maliar Novohradu

4. Máj 2018 admin

Regionálny historik RNDr. Pavel Antolov predstavil 3. mája 2018 verejnosti svoju najnovšiu publikáciu, ktorú venoval maliarovi Ľudovítovi Kubányimu, rodákovi z Dolných Strhár.

Zaniknuté svety Novohradu

4. Máj 2018 admin

Stretnutie s RNDr. Jánom Aláčom o “Zaniknutých svetoch Novohradu” sa uskutočnilo 27. apríla 2018 v rámci projektu Knižničný kaleidoskop podporeného s verejných prostriedkov FPU.

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši vďaka dotácie z FPU rozšírila svoj knižničný fond o nové a hodnotné knižné tituly od slovenských i svetových autorov, pre deti a mládež i dospelých s prihliadnutím na požiadavky používateľov a osobitosti regiónu. Z finančných prostriedkov FPU v hodnote 6 tisíc eur knižnica zakúpila 639 exemplárov knižných jednotiek.

Projekt Nové knihy – spokojní používatelia z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.