Zverinec na siedmom poschodí

Dňa 3.11.2017 sa uskutočnila beseda so spisovateľom Petrom Gajdošíkom pre žiakov 4.B ZŠ Komenského Veľký Krtíš. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu “Škultétyho rečňovanky”, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.