Vzdelávanie knihovníkov regionálnych knižníc

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene zrealizovala pre odborných zamestnancov regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja cyklus teoreticko-praktických tréningov Vzdelaní knihovníci – spokojní používatelia. Knihovníci a vedúci zamestnanci Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho využili príležitosť odborného rastu a v období od 10. októbra 2016 do 27. februára 2017 sa aktívne zúčastnili modulov: Účinná komunikácia, Prezenčné zručnosti, Riadenie a vedenie ľudí, Motivácia ľudí a Tímová práca.

Odborní pracovníci knižníc si zlepšovali komunikačné schopnosti, osvojovali kľúčové mäkké zručnosti, zvládanie konfliktných situácií, rozvíjali svoje prezentačné zručnosti pri realizácii kultúrnych a vzdelávacích podujatí a verejnosť i odborných podujatí pre knihovníkov. Vedúci pracovníci regionálnych knižníc sa učili novým systémom riadenia a vedenia ľudí so zameraním na situačné vedenie, identifikovaniu a korigovaniu vlastného štýlu riadenia v zmysle manažérskeho a vodcovského správania, technikám motivácie a stimulácie zamestnancov a oboznámili sa s problematikou budovania tímu, skupinovou dynamikou a technikou práce v tíme.

Po ukončení vzdelávania sme si okrem certifikátov Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici odniesli množstvo teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré využívame pri skvalitňovaní riadiacej práce a komunikácie s používateľmi.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu.