Výzva na predkladanie cenových ponúk – prieskum

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk – prieskum Rekonštrukcia elektroinštalácie v administratívnej budove – III. etapa.

Výzva>>>