Zvukové dokumenty

Knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom

Na základe Zmluvy so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči poskytuje Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho (ďalej len „HNK”) v oddelení čitárne knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom, žijúcim v okruhu pôsobnosti HNK.

Knižnično-informačné služby sú poskytované bezplatne len registrovaným používateľom knižnice. Používateľ je povinný pri registrácii predložiť platný občiansky preukaz a jeden z nasledujúcich dokumentov: preukaz ŤZP,  členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých, u inak zdravotne postihnutých odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice.

Bezplatné knižničné služby zvukových dokumentov môžu slúžiť výhradne pre potreby nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutých používateľov v súlade s Autorským zákonom č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Fond dokumentov je obmeňovaný najmenej 4x ročne. Zoznamy zvukových dokumentov sú používateľom k dispozícii v oddelení čitárne.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *