Oddelenie čitárne

Používateľom knižnice sú v čitárni k dispozícii v roku 2019 nasledovné periodiká:

 • Bibiana
 • Don BOSCO dnes
 • Evanjelický posol
 • Extra plus
 • Fórum života
 • Geo
 • Hospodárske noviny
 • Humanita
 • ItLib
 • Katolícke noviny
 • Krásy Slovenska
 • Liek
 • Maxík
 • Moja psychológia
 • Náš kraj
 • Naše svedectvo
 • My – Novohradské noviny
 • National Geographic
 • Nový čas
 • Nový čas pre ženy
 • Nový čas – Bývanie
 • Plus 7 dní
 • Plus jeden deň
 • Pokrok
 • Pravda
 • Pravda Sobota
 • Priekopník
 • Priezor
 • Rodina a škola
 • Slniečko
 • Slovenka
 • Slovenské národné noviny
 • Slovenské pohľady
 • SME
 • SME – roľnícke noviny
 • Új Szó
 • Urob si sám
 • Záhradkár
 • Zákony 2018, 2019
 • Zdravie
 • Zornička
 • Život

- poskytuje odbornú literatúru na prezenčné štúdium,
- realizuje a zabezpečuje činnosť spojenú s evidenciou a sprístupňovaním periodík
a publikácií v čitárni,
- poskytuje bibliograficko-informačné služby,
- poskytuje internetové služby pre používateľov knižnice,
- zabezpečuje reprografické služby pre používateľov knižnice z periodík alebo častí
dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice v súlade s ustanoveniami
autorského zákona,
- sprostredkúva špeciálne KIS slabozrakým a nevidiacim používateľom,
- koordinuje a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity knižnice a informačnú prípravu
žiakov a študentov,
- realizuje excerpciu článkov pre Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry