Oddelenie beletrie a literatúry pre deti a mládež

- zabezpečuje prezenčné výpožičné služby pre deti a mládež,
- poskytuje bibliograficko-informačné služby,
- vykonáva rezervácie požičaných dokumentov,
- organizuje informačnú prípravu a kultúrno-výchovné aktivity pre žiakov ZŠ a SŠ,
- rozvíja individuálnu prácu s detskými čitateľmi,
- propaguje služby a knižničné fondy oddelenia