MVS

Výpožičný poriadok MVS a MMVS

Ak používateľ knižnice potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice na Slovensku. Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) zabezpečuje oddelenie náučnej a spoločenskovednej literatúry, používateľ vyplní predtlačené údaje “Žiadanky o MVS”, na základe ktorej bude služba zabezpečovaná.
Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, môže knižnica na jeho požiadanie sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou službou (MMVS) prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice v Martine.

mvs@hnk-vk.sk

Za služby MVS a MMVS knižnica vyžaduje od používateľa základný poplatok a úhradu vzniknutých nákladov podľa platného cenníka knižnice.
MVS:
za každý zaslaný dokument                                 3,00 €
za kópiu článku                                                 suma, ktorú vyfakturuje požiadaná knižnica
MMVS:
za každý zaslaný dokument                                 3,30 € + vzniknuté náklady

Sankcie za nedodržanie výpožičnej doby

- za omeškanie vrátenia dokumentu podľa cenníka zasielajúcej knižnice

- za každý deň omeškania 0,20€ podľa cenníka služieb HNK

 

Zásady medziknižničnej výpožičnej služby s účinnosťou od 21.7.2007 boli schválené na 8. zasadnutí Národnej komisie pre služby v Trnave.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *