Slniečko svieti pre všetkých

Dňa 3.11.2017 sa uskutočnila beseda so spisovateľkou, šéfredaktorkou časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou pre žiakov 4.B ZŠ Nám. Škultétyho Veľký Krtíš. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu “Škultétyho rečňovanky”, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.