Škultétyho rečňovanky – stretnutia so spisovateľmi

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho v rámci projektu “Škultétyho rečňovanky” pripravila v dňoch 28. – 30.novembra 2017 zaujímavé stretnutia so spisovateľmi Hanou Koškovou, Jánom Feketem pre žiakov základných škôl a Annou Kollárovou-Cielovou pre študentov Gymnázia A. H. Škultétyho. Podujatia v rámci projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.