Škultétyho rečňovanky 2018

Dňa 26. októbra 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 27. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Škultétyho rečňovanky. Sprievodnými podujatiami boli besedy so spisovateľmi Ľubicou Kepštovou, Jánom Petríkom, Petrom Gajdošíkom a rozborový seminár ocenených autorov s členmi odbornej poroty. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.