Škultétyho rečňovanky 2017

Dňa 3.11.2017 sa uskutočnilo Slávnostné vyhodnotenie 26. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov a študentov ZŠ a SŠ doplnené rozborovým seminárom ocenených s členmi odbornej poroty a spisovateľmi. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.