Rozprávkové vretienko

Dňa 23. februára 2016 sa uskutočnilo Mestské kolo súťaže v prednese rozprávok
“Rozprávkové vretienko”.