Ponuka vyradených knižničných dokumentov

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši ponúka vyradené multiciplitné a zastarané knižničné dokumenty. Ponuka platí do 31. júla 2017.

Ponuka>>>