Ponuka vyradených knižničných dokumentov

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši ponúka vyradené multiciplitné knižničné dokumenty. Ponuka platí do 18. apríla 2019.

Ponuka >>>