Obchodná verejná súťaž

BBSK – Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov. Bližšie informácie a špecifikácia o výmerách priestorov a lehote podávania návrhov sú v prílohe.

Príloha č. 1 OVS 4.2.2019>>>
Príloha č. 2 OVS 4.2.2019>>>
Príloha č. 3 OVS 4.2.2019>>>