Obchodná verejná súťaž

BBSK – Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho Veľký Krtíš týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov. Bližšie informácie a špecifikácia o výmerách priestorov a lehote podávania návrhov sú v prílohe.

Príloha>>>