Obchodná verejná súťaž

BBSK – Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou “REKONŠTRUKCIA GARÁŽE” – ul. Banícka. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Príloha>>>