Ochrana osobných údajov

BBSK – Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho získava a spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR.

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@hnk-vk.sk, tel. 047/483 02 23

Zákon NR SR č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – GDPR