Nový knižničný a výpožičný poriadok knižnice platný od 23.4.2019

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho s účinnosťou od 23.4.2019 mení knižničný a výpožičný poriadok. K dispozícii je na stiahnutie TU.