Modernizácia technického vybavenia knižnice – skvalitnenie knižničných služieb

Hontiansko-novohradská knižnica realizáciou projektu „Modernizácia technického vybavenia knižnice – skvalitnenie knižničných služieb“ doplnila a zmodernizovala technické vybavenie knižnice na poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb používateľom a návštevníkom knižnice. Tri nové počítače s prístupom k internetu budú slúžiť na vyhľadávanie širokého spektra informácií, informačných zdrojov a databáz, elektronickú komunikáciu, odosielanie dokumentov v elektronickej forme a tlač. Zakúpením plochého skenera s veľkosťou predlohy A3 knižnica umožňuje používateľom na vzdelávacie, študijné alebo výskumné účely skenovanie potrebných častí dokumentov z knižničného fondu. Nákup informačných technológií z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia