Maliar Novohradu

Regionálny historik RNDr. Pavel Antolov predstavil 3. mája 2018 verejnosti svoju najnovšiu publikáciu, ktorú venoval maliarovi Ľudovítovi Kubányimu, rodákovi z Dolných Strhár.