Literárna komunikácia

Dňa 3.11.2017 medzi študentov 2.B SOŠ Veľký Krtíš zavítal spisovateľ Ján Petrík, ktorý s nimi debatoval o vnímaní a význame poézie v súčasnosti. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu “Škultétyho rečňovanky”, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.