Les ukrytý v knihe 2017

V spolupráci s našou knižnicou sa uskutočnilo dňa 10. mája 2017  v ZŠ Veľká Čalomija zaujímavé stretnutie s lesnými pedagógmi Národného lesníckeho centra Zvolen. Okrem čítania, tvorby vlastných pohľadníc s lesnou tematikou, objavovali listové tajomstvá našich stromov so žiakmi 4.-7. ročníkov.