Knižnica odstraňuje bariéry

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho od júla rozširuje svoje knižnično-informačné služby aj pre imobilných občanov odkázaných na invalidné vozíky. Vďaka dlhodobej spolupráci so Zväzom zdravotne postihnutých vo Veľkom Krtíši v zastúpení Ing. Milana Lauríka knižnica získala bezbariérový schodolez, pomôcku na prekonávanie schodov od spoločnosti Velcon v Banskej Bystrici. Slávnostné odovzdanie daru sa uskutočnilo za účasti JUDr. Zuzany Stavrovskej, komisárky pre zdravotne postihnuté osoby, Mgr. Evy Megovej, riaditeľky Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a zástupcov spoločnosti Velcon Mgr. Radoslava Ferenca a Jakuba Mikulu, ktorý zamestnancov knižnice zaškolil k obsluhe zariadenia.
Teší nás, že aj touto cestou môžeme vyjsť v ústrety ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorým boli priestory knižnice doteraz nedostupné. Vďaka schodolezu si budú môcť osobne vyberať knihy priamo z regálov knižnice, prečítať si časopisy, použiť PC s internetom v oddelení čitárne a zúčastňovať sa rôznorodých kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

Článok na webovej stránke Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím >>>