Informácia o prebytočnom hnuteľnom majetku pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Príloha>>>