Fond na podporu umenia podporil knižnice okresu Veľký Krtíš

V spolupráci s metodickým oddelením regionálnej knižnice v roku 2017 získali Obce Hrušov, Malé Straciny, Závada a Základná škola s materskou školou v Hrušove z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia finančné prostriedky na nákup novej literatúry do svojich knižníc.

Realizáciou projektov majú používatelia a návštevníci obecných knižníc a školskej knižnice k dispozícii množstvo nových kníh krásnej i náučnej literatúry pre všetky vekové kategórie (deti, mládež aj dospelých).

Hlavným partnerom všetkých projektov bol Fondu na podporu umenia.