Fond na podporu umenia podporil knižnice okresu Veľký Krtíš

V spolupráci s metodickým oddelením regionálnej knižnice v roku 2018 Obce Dolné Plachtince, Kosihovce, Vrbovka, Závada, Zombor a Základná škola s materskou školou v Hrušove získali z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia finančné prostriedky na nákup novej literatúry do svojich knižníc.

Realizáciou projektov majú používatelia a návštevníci obecných knižníc a školskej knižnice k dispozícii množstvo nových kníh krásnej i náučnej literatúry pre všetky vekové kategórii (deti, mládež i dospelých).

Hlavným partnerom všetkých projektov bol Fond na podporu umenia.