Deň ľudovej rozprávky 2017 – vyhodnotenie

Vrámci celoslovenského projektu Deň ľudovej rozprávky 2017 bola odmenená výtvarná práca
Lilli Havrilovej zo 4.A ZŠ Nám. A. H. Škultétyho a Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho získala poďakovanie Krajskej knižnice v Žiline za účasť v súťaži.