Deň knihovníkov BBSK 2017

Dňa 21. marca 2017 sa uskutočnil v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene Deň knihovníkov banskobystrického samosprávneho kraja 2017. Medzi ocenenými bola aj p. Anna Viera Draková, dlhoročná knihovníčka Obecnej knižnice v Dolných Strhároch.