„Čitáreň v novom šate“

Hontiansko-novohradská knižnica realizáciou projektu „Čitáreň v novom šate“ zmodernizovala nábytkové vybavenie oddelenia čitárne knižnice. Funkčný a pohodlný priestor slúži na poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb používateľom a návštevníkom knižnice všetkých vekových kategórií a záujmov. Zakúpením čalúnených pohoviek, konferenčných stolíkov a pohodlných taburetiek pred deti aj dospelých vytvorila príjemné, kultúrne a estetické prostredie pre vzdelávanie, relaxáciu, kultúrne a výchovné podujatia. Nákup nového interiérového zariadenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.