Čitateľský krúžok Zornička

                               

 Čitateľský krúžok Zornička  

Pri Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši aktívne pracuje pod vedením Mgr. Márii Hroncovej Čitateľský krúžok „Zornička“. Členovia krúžku sa pravidelne stretávajú v komunitnej miestnosti knižnice každý piatok o 14,00 hod.

Hlavným cieľom krúžku je hravou formou podporiť záujem detí o čítanie, pomôcť získať správne čitateľské návyky, vzťah ku knihám a knižnici, naučiť ich čítať s porozumením a oboznamovať ich s vhodnou detskou literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi. Práca v krúžku je tvorivá a pútavá, okrem čítania a následného rozboru prečítaného textu deti nacvičujú krátke dramatizácie rozprávok, pripravujú sa na recitačné súťaže a venujú sa ďalším aktivitám na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

 

Ďalší záujemcovia, ktorí sa chcú stať členmi čitateľského krúžku, sa môžu prihlásiť:

-     na Oddelení detskej literatúry HNK

-     na tel. č. 4830224

-     e-mailom: miriam.medvegyova@hnk-vk.sk

 

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *