Novinky História

Srdečne ďakujeme nášmu šikovnému mladému včelárovi Braňovi Chrienovi z 9. ročníka ZŠ Škultétyho Veľký Krtíš za poučnú a pútavú prednášku o remesle včelárstva a výrobe medu, ktorej sa sám venuje. Spolu s nami veľmi pekne ďakujú triedy 2.B, 4.A a 3.B spolu s pani učiteľkami.

Obchodná verejná súťaž

13. November 2017 admin

BBSK – Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov. Bližšie informácie a špecifikácia o výmerách priestorov a lehote podávania návrhov sú v prílohe.

Obchodná verejná súťaž – 13.11.2017>>>

Škultétyho rečňovanky 2017

9. November 2017 admin

Dňa 3.11.2017 sa uskutočnilo Slávnostné vyhodnotenie 26. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov a študentov ZŠ a SŠ doplnené rozborovým seminárom ocenených s členmi odbornej poroty a spisovateľmi. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Literárna komunikácia

9. November 2017 admin

Dňa 3.11.2017 medzi študentov 2.B SOŠ Veľký Krtíš zavítal spisovateľ Ján Petrík, ktorý s nimi debatoval o vnímaní a význame poézie v súčasnosti. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu “Škultétyho rečňovanky”, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Zverinec na siedmom poschodí

9. November 2017 admin

Dňa 3.11.2017 sa uskutočnila beseda so spisovateľom Petrom Gajdošíkom pre žiakov 4.B ZŠ Komenského Veľký Krtíš. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu “Škultétyho rečňovanky”, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Slniečko svieti pre všetkých

9. November 2017 admin

Dňa 3.11.2017 sa uskutočnila beseda so spisovateľkou, šéfredaktorkou časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou pre žiakov 4.B ZŠ Nám. Škultétyho Veľký Krtíš. Podujatie sa uskutočnilo vrámci projektu “Škultétyho rečňovanky”, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

V rámci Dní EKD 2017 knižnica pripravila pre návštevníkov výstavu “Kultúrne, historické a prírodné pamiatky regiónu Veľký Krtíš v literatúre” a výstavu “August Horislav Škultéty” venovanú najvýznamnejšieho veľkokrtíškemu rodákovi, národnému buditeľovi a spisovateľovi. Výstavy sú návštevníkom prístupné v dňoch 7.-29. septembra 2017 počas výpožičných hodín knižnice.

Vrámci celoslovenského projektu Deň ľudovej rozprávky 2017 bola odmenená výtvarná práca
Lilli Havrilovej zo 4.A ZŠ Nám. A. H. Škultétyho a Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho získala poďakovanie Krajskej knižnice v Žiline za účasť v súťaži.

 

Zmena výpožičných hodín

26. Jún 2017 admin

Čítajme si 2017

2. Jún 2017 admin

Kultúrne poukazy 2017

23. Máj 2017 admin

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho prijíma KULTÚRNE POUKAZY 2017
do 12. novembra 2017.

Les ukrytý v knihe 2017

16. Máj 2017 admin

V spolupráci s našou knižnicou sa uskutočnilo dňa 10. mája 2017  v ZŠ Veľká Čalomija zaujímavé stretnutie s lesnými pedagógmi Národného lesníckeho centra Zvolen. Okrem čítania, tvorby vlastných pohľadníc s lesnou tematikou, objavovali listové tajomstvá našich stromov so žiakmi 4.-7. ročníkov.

Noc s Andersenom 2017

3. Apríl 2017 admin

Deň ľudovej rozprávky 2017

20. Marec 2017 admin

Akvizícia knižničného fondu

13. Január 2017 admin

V rámci projektu “Akvizícia knižničného fondu” knižnica zakúpila 543 nových kníh z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Hontiansko-novohradská knižnica realizáciou projektu „Modernizácia technického vybavenia knižnice – skvalitnenie knižničných služieb“ doplnila a zmodernizovala technické vybavenie knižnice na poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb používateľom a návštevníkom knižnice. Tri nové počítače s prístupom k internetu budú slúžiť na vyhľadávanie širokého spektra informácií, informačných zdrojov a databáz, elektronickú komunikáciu, odosielanie dokumentov v elektronickej forme a tlač. Zakúpením plochého skenera s veľkosťou predlohy A3 knižnica umožňuje používateľom na vzdelávacie, študijné alebo výskumné účely skenovanie potrebných častí dokumentov z knižničného fondu. Nákup informačných technológií z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia

Škultétyho rečňovanky 2016

7. November 2016 admin

V dňoch 4. – 5. novembra 2016 sa v knižnici uskutočnil workshop “Škultétyho rečňovanky”. Okrem besied so spisovateľmi a tvorivých dielní začínajúcich autorov bolo jeho súčasťou aj slávnostné vyhodnotenie jubilejného XXV. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a študentov stredných škôl Škultétyho rečňovanky 2016. Vyhodnotenie sa uskutočnilo pod záštitou Ing. Dalibora Surkoša, primátora mesta Veľký Krtíš. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavný partner podujatia:

 

Rozprávkové vretienko

26. Február 2016 admin

Dňa 23. februára 2016 sa uskutočnilo Mestské kolo súťaže v prednese rozprávok
“Rozprávkové vretienko”.

Porada obecných knihovníkov

19. Február 2016 admin

Dňa 16. februára 2016 (utorok) o 9:00 hod. sa uskutočnila porada knihovníkov obecných knižníc
v školiacej miestnosti knižnice na Námestí A. H. Škultétyho 5 vo Veľkom Krtíši.