Akvizícia knižničného fondu

V rámci projektu “Akvizícia knižničného fondu” knižnica zakúpila 543 nových kníh z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.