Noc s Andersenom 2015

1. Apríl 2015 admin

   

V Marci – mesiaci knihy a počas Týždňa slovenských knižníc sa 24. marca 2015 uskutočnila v Hontiansko-novohradskej knižnici beseda s regionálnou spisovateľkou Mgr. Annou Kollárovou-Cielovou. Spisovateľka príťažlivou formou a pútavým rozprávaním predstavila žiakom zo ZŠ Ul. Komenského svoju tvorbu a ochotne odpovedala na zvedavé otázky žiakov.

Veríme, že sme týmto podujatím žiakov zaujali a zároveň motivovali k čítaniu.

beseda-kollarova-cielova

   

Dňa 17. marca 2015 sa pod záštitou predsedu BBSK uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja, na ktorom pani Marta Hrubčová prevzala ocenenie za dlhoročnú aktívnu činnosť v knihovníctve. Podujatie organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene.

Kolektív Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši jej k oceneniu srdečne blahoželá.

 

   

   

Deň ľudovej rozprávky 2015

16. Marec 2015 admin

   

   

Dňa 10. februára 2015 sa uskutočnila pracovná porada knihovníkov obecných knižníc regiónu
Veľký Krtíš, ktorá bola venovaná štatistickému zisťovaniu výkonov knižníc za rok 2014.

   

Škultétyho rečňovanky 2014

27. Október 2014 admin

Dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie XXIII. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a študentov stredných škôl Škultétyho rečňovanky. Srdečne blahoželáme všetkým oceneným.

Zborník>>>

   

Pozvánka

8. Október 2014 admin

   

Október – mesiac úcty k starším

26. September 2014 admin

   

   

   

   

Knižnica pre študentov

24. Jún 2014 admin

   

Škultétyho rečňovanky 2014

13. Máj 2014 admin

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši vyhlasuje 23. ročník literárnej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl. Uzávierka súťaže je 30. júna 2014.

Propozície >>>

   

Jednu knihu ročne

1. Júl 2013 admin

Vážení čitatelia!

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho

Veľký Krtíš

sa zapája do projektu

 

 

„Jednu knihu ročne“

                  Nie iba prečítať, ale – kúpiť a darovať – knižnici.

 

Čítajte ďalej>>>

Buď prvý, kto pridá komentár.