V rámci Dní EKD 2017 knižnica pripravila pre návštevníkov výstavu “Kultúrne, historické a prírodné pamiatky regiónu Veľký Krtíš v literatúre” a výstavu “August Horislav Škultéty” venovanú najvýznamnejšieho veľkokrtíškemu rodákovi, národnému buditeľovi a spisovateľovi. Výstavy sú návštevníkom prístupné v dňoch 7.-29. septembra 2017 počas výpožičných hodín knižnice.

   

Vrámci celoslovenského projektu Deň ľudovej rozprávky 2017 bola odmenená výtvarná práca
Lilli Havrilovej zo 4.A ZŠ Nám. A. H. Škultétyho a Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho získala poďakovanie Krajskej knižnice v Žiline za účasť v súťaži.

 

   

Zmena výpožičných hodín

26. Jún 2017 admin

   

Čítajme si 2017

2. Jún 2017 admin

   

Kultúrne poukazy 2017

23. Máj 2017 admin

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho prijíma KULTÚRNE POUKAZY 2017
do 12. novembra 2017.

   

   

Les ukrytý v knihe 2017

16. Máj 2017 admin

V spolupráci s našou knižnicou sa uskutočnilo dňa 10. mája 2017  v ZŠ Veľká Čalomija zaujímavé stretnutie s lesnými pedagógmi Národného lesníckeho centra Zvolen. Okrem čítania, tvorby vlastných pohľadníc s lesnou tematikou, objavovali listové tajomstvá našich stromov so žiakmi 4.-7. ročníkov.

   

   

Noc s Andersenom 2017

3. Apríl 2017 admin

   

Deň knihovníkov BBSK 2017

24. Marec 2017 admin

Dňa 21. marca 2017 sa uskutočnil v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene Deň knihovníkov banskobystrického samosprávneho kraja 2017. Medzi ocenenými bola aj p. Anna Viera Draková, dlhoročná knihovníčka Obecnej knižnice v Dolných Strhároch.

   

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene zrealizovala pre odborných zamestnancov regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja cyklus teoreticko-praktických tréningov Vzdelaní knihovníci – spokojní používatelia. Knihovníci a vedúci zamestnanci Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho využili príležitosť odborného rastu a v období od 10. októbra 2016 do 27. februára 2017 sa aktívne zúčastnili modulov: Účinná komunikácia, Prezenčné zručnosti, Riadenie a vedenie ľudí, Motivácia ľudí a Tímová práca.

Odborní pracovníci knižníc si zlepšovali komunikačné schopnosti, osvojovali kľúčové mäkké zručnosti, zvládanie konfliktných situácií, rozvíjali svoje prezentačné zručnosti pri realizácii kultúrnych a vzdelávacích podujatí a verejnosť i odborných podujatí pre knihovníkov. Vedúci pracovníci regionálnych knižníc sa učili novým systémom riadenia a vedenia ľudí so zameraním na situačné vedenie, identifikovaniu a korigovaniu vlastného štýlu riadenia v zmysle manažérskeho a vodcovského správania, technikám motivácie a stimulácie zamestnancov a oboznámili sa s problematikou budovania tímu, skupinovou dynamikou a technikou práce v tíme.

Po ukončení vzdelávania sme si okrem certifikátov Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici odniesli množstvo teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré využívame pri skvalitňovaní riadiacej práce a komunikácie s používateľmi.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu.

   

Hontiansko-novohradská knižnica dňa 17.marca 2017 ukončila Týždeň slovenských knižníc prezentáciou knihy Danky Šagiovej “Matej Hrebenda Hačavský”, ktorá bola zároveň slávnostne  uvedená do života čitateľskej obce.

   

Deň ľudovej rozprávky 2017

20. Marec 2017 admin

   

Podujatia v mesiaci marec

6. Marec 2017 admin

V Marci – mesiaci knihy pripravujeme zaujímavé kultúrno-vzdelávacie podujatia.

   

Porada obecných knihovníkov

7. Február 2017 admin

Dňa 7. februára 2017 sa uskutočnila v komunitnej miestnosti knižnice pracovná porada knihovníkov obecných knižníc regiónu Veľký Krtíš.

   

Akvizícia knižničného fondu

13. Január 2017 admin

V rámci projektu “Akvizícia knižničného fondu” knižnica zakúpila 543 nových kníh z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

   

Hontiansko-novohradská knižnica realizáciou projektu „Modernizácia technického vybavenia knižnice – skvalitnenie knižničných služieb“ doplnila a zmodernizovala technické vybavenie knižnice na poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb používateľom a návštevníkom knižnice. Tri nové počítače s prístupom k internetu budú slúžiť na vyhľadávanie širokého spektra informácií, informačných zdrojov a databáz, elektronickú komunikáciu, odosielanie dokumentov v elektronickej forme a tlač. Zakúpením plochého skenera s veľkosťou predlohy A3 knižnica umožňuje používateľom na vzdelávacie, študijné alebo výskumné účely skenovanie potrebných častí dokumentov z knižničného fondu. Nákup informačných technológií z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia

   

Škultétyho rečňovanky 2016

7. November 2016 admin

V dňoch 4. – 5. novembra 2016 sa v knižnici uskutočnil workshop “Škultétyho rečňovanky”. Okrem besied so spisovateľmi a tvorivých dielní začínajúcich autorov bolo jeho súčasťou aj slávnostné vyhodnotenie jubilejného XXV. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a študentov stredných škôl Škultétyho rečňovanky 2016. Vyhodnotenie sa uskutočnilo pod záštitou Ing. Dalibora Surkoša, primátora mesta Veľký Krtíš. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavný partner podujatia:

 

   

Rozprávkové vretienko

26. Február 2016 admin

Dňa 23. februára 2016 sa uskutočnilo Mestské kolo súťaže v prednese rozprávok
“Rozprávkové vretienko”.

   

Porada obecných knihovníkov

19. Február 2016 admin

Dňa 16. februára 2016 (utorok) o 9:00 hod. sa uskutočnila porada knihovníkov obecných knižníc
v školiacej miestnosti knižnice na Námestí A. H. Škultétyho 5 vo Veľkom Krtíši.