Dňa 10. februára 2015 sa uskutočnila pracovná porada knihovníkov obecných knižníc regiónu
Veľký Krtíš, ktorá bola venovaná štatistickému zisťovaniu výkonov knižníc za rok 2014.

   

Škultétyho rečňovanky 2014

27. Október 2014 admin

Dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie XXIII. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a študentov stredných škôl Škultétyho rečňovanky. Srdečne blahoželáme všetkým oceneným.

Zborník>>>

   

Pozvánka

8. Október 2014 admin

   

Október – mesiac úcty k starším

26. September 2014 admin

   

   

   

   

Knižnica pre študentov

24. Jún 2014 admin

   

Škultétyho rečňovanky 2014

13. Máj 2014 admin

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši vyhlasuje 23. ročník literárnej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl. Uzávierka súťaže je 30. júna 2014.

Propozície >>>

   

Kultúrne poukazy 2014

13. Máj 2014 admin

   

Les ukrytý v knihe 2014

7. Máj 2014 admin

Dňa 6.mája 2014 v spolupráci s lesnými pedagógmi Národného lesníckeho centra vo Zvolene pripravila knižnica zábavné a poučné dopoludnie o význame lesa a prírody pre žiakov ZŠ s MŠ v Modrom Kameni.

   

Dni A. H. Škultétyho 2014

6. Máj 2014 admin

   

Noc s Andersenom 2014

9. Apríl 2014 admin

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa už šiesty krát zapojila
do úspešného medzinárodného podujatia „Noc s Andersenom“. Tohoročnú noc zo 4. na 5. apríla 2014 prežilo v priestoroch knižnice 25 detí zo 4. B triedy ZŠ Ul. Komenského vo Veľkom Krtíši. Triedna učiteľka Mgr. Denisa Petríková spolu s kolektívom knižnice pre nich pripravili bohatý a pestrý program. Touto cestou ďakujeme všetkým zainteresovaným za vytvorenie krásneho a nezabudnuteľného podujatia.

Kolektív zamestnancov knižnice.

   

V spolupráci s Hontiansko-novohradskou knižnicou vo Veľkom Krtíši sa dňa 14. februára 2014 konala v klubovni MsKS prezentácia rozprávky „O princeznej Brezičke“ od autorky Mgr. Anny Kollárovej – Cielovej a ilustrátorky pani Eriky Trojčákovej.

Touto cestou zo srdca ďakujem riaditeľke Hontiansko-novohradskej knižnice Mgr. Zuzane Unzeitigovej za jej úvodný príhovor k mojej literárnej tvorbe, a tiež za vydanie Bibliografického letáku k tejto prezentácii. Moja vďaka patrí aj riaditeľke MsKS vo Veľkom Krtíši Mgr. Zuzane Braunsteinovej za poskytnutie priestorov pre spomínanú prezentáciu.

Veľká vďaka patrí ilustrátorke pani Erike Trojčákovej, všetkým účinkujúcim, ako aj  všetkým, ktorí sa tejto prezentácie zúčastnili a kvetinami a osobným blahoželaním vyjadrili podporu k mojej ďalšej literárnej tvorbe.

S úctou

Mgr. Anna Kollárová – Cielová

regionálna spisovateľka

Fotogaléria z podujatia >>>

   

Z literárnej studnice regiónu

22. Január 2014 admin

Stretnutie milovníkov literatúry venované životu a dielu Kálmána Mikszátha a Fraňa Kráľa sa uskutočnilo v komunitnej miestnosti knižnice 20. januára 2014. Prezentácie boli doplnené vlastným výberom tvorby regionálnych autorov Anny Kollárovej-Cielovej a Emila Rončáka.

   

Jednu knihu ročne

1. Júl 2013 admin

Vážení čitatelia!

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho

Veľký Krtíš

sa zapája do projektu

 

 

„Jednu knihu ročne“

                  Nie iba prečítať, ale – kúpiť a darovať – knižnici.

 

Čítajte ďalej>>>

Buď prvý, kto pridá komentár.