Porada obecných knihovníkov

7. Február 2017 admin

Dňa 7. februára 2017 sa uskutočnila v komunitnej miestnosti knižnice pracovná porada knihovníkov obecných knižníc regiónu Veľký Krtíš.

   

Akvizícia knižničného fondu

13. Január 2017 admin

V rámci projektu “Akvizícia knižničného fondu” knižnica zakúpila 543 nových kníh z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

   

Hontiansko-novohradská knižnica realizáciou projektu „Modernizácia technického vybavenia knižnice – skvalitnenie knižničných služieb“ doplnila a zmodernizovala technické vybavenie knižnice na poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb používateľom a návštevníkom knižnice. Tri nové počítače s prístupom k internetu budú slúžiť na vyhľadávanie širokého spektra informácií, informačných zdrojov a databáz, elektronickú komunikáciu, odosielanie dokumentov v elektronickej forme a tlač. Zakúpením plochého skenera s veľkosťou predlohy A3 knižnica umožňuje používateľom na vzdelávacie, študijné alebo výskumné účely skenovanie potrebných častí dokumentov z knižničného fondu. Nákup informačných technológií z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia

   

Škultétyho rečňovanky 2016

7. November 2016 admin

V dňoch 4. – 5. novembra 2016 sa v knižnici uskutočnil workshop “Škultétyho rečňovanky”. Okrem besied so spisovateľmi a tvorivých dielní začínajúcich autorov bolo jeho súčasťou aj slávnostné vyhodnotenie jubilejného XXV. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a študentov stredných škôl Škultétyho rečňovanky 2016. Vyhodnotenie sa uskutočnilo pod záštitou Ing. Dalibora Surkoša, primátora mesta Veľký Krtíš. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavný partner podujatia:

 

   

Dňa 5. novembra 2016 sa pre účastníkov projektu Škultétyho rečňovanky“ uskutočnil workshop spojený s prehliadkou expozícií múzea Kaštieľa Imre Madácha a literárne osobnosti v Dolnej Strehovej. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

   

V rámci workshopu „Škultétyho rečňovanky“ sa dňa 4. novembra 2016 v popoludňajších a večerných hodinách v čitárni knižnice uskutočnilo stretnutie ocenených autorov celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe s členmi odbornej poroty doplnené autorským čítaním mladých autorov. Podujatie pokračovalo tvorivou dielňou so spisovateľmi obohatenou besedou a prezentáciou literárnej tvorby autorským čítaním Petra Gajdošíka, Ľubice Kepštovej, Jána Petríka a Emy Malíškovej. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

   

Zverinec na siedmom poschodí

7. November 2016 admin

Beseda so spisovateľom Petrom Gajdošíkom o deťoch a zvieratkách v paneláku sa uskutočnila so žiakmi ZŠ Nám. A. H. Škultétyho Veľký Krtíš dňa 4. novembra 2016 v komunitnej miestnosti knižnice. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

   

Slniečko svieti pre všetkých

7. November 2016 admin

Beseda so spisovateľkou a redaktorkou Ľubicou Kepštovou o tvorbe časopisu pre deti Slniečko sa uskutočnila so žiakmi ZŠ Ul. Komenského Veľký Krtíš dňa 4. novembra 2016 v čitárni knižnice. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

   

Literárna umelecká komunikácia

7. November 2016 admin

Prednáška spisovateľa a redaktora Jána Petríka a mladej poetky Emy Malíškovej o vnímaní umeleckého textu, pôsobení Spišského literárneho klubu, doplnená autorským čítaním sa uskutočnila v priestoroch ZŠ Nám. A. H. Škultétyho Veľký Krtíš dňa 4. novembra 2016. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

   

Noc s Andersenom 2016

7. Apríl 2016 admin

   

   

Deň ľudovej rozprávky 2016

16. Marec 2016 admin

   

Rozprávkové vretienko

26. Február 2016 admin

Dňa 23. februára 2016 sa uskutočnilo Mestské kolo súťaže v prednese rozprávok
“Rozprávkové vretienko”.

   

Porada obecných knihovníkov

19. Február 2016 admin

Dňa 16. februára 2016 (utorok) o 9:00 hod. sa uskutočnila porada knihovníkov obecných knižníc
v školiacej miestnosti knižnice na Námestí A. H. Škultétyho 5 vo Veľkom Krtíši.