Beseda s Ondrejom Kalamárom

12. Máj 2015 admin

Dňa 7. mája sa uskutočnilo stretnutie so zvolenským básnikom a aforistom Ondrejom Kalamárom v komunitnej miestnosti knižnice. Autor prítomným predstavil svoje diela a mimoriadne pútavým rozprávaním priblížil život svojho priateľa Jozefa Urbana – básnika, textára, autora známej piesne „Voda čo ma drží nad vodou“. K 15. výročiu tragickej smrti básnika vydal publikáciu „Pivo u Chárona s Jožom Urbanom“. Čítaním svojich aforizmov, ktoré čakajú na knižné vydanie prispel k príjemnej atmosfére podujatia.

Spisovateľovi ďakujeme za pekné popoludnie a želáme ešte veľa tvorivých síl.

   

Les ukrytý v knihe 2015

30. Apríl 2015 admin

Dňa 30. apríla 2015 pripravila regionálna knižnica pre žiakov ZŠ s MŠ Hrušov zážitkové čítanie, hádanky a rozprávanie o lese s lesnými pedagógmi Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

   

Škultétyho rečňovanky 2015

27. Apríl 2015 admin

BBSK – Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš vyhlasuje v rámci Literárnych dní Augusta Horislava Škultétyho pod záštitou primátora Mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša XXIV. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a študentov stredných škôl
v SR “ŠKULTÉTYHO REČNOVANKY”.

Uzávierka súťaže je 30. júna 2015.

Propozície>>>

   

Noc s Andersenom 2015

1. Apríl 2015 admin

   

V Marci – mesiaci knihy a počas Týždňa slovenských knižníc sa 24. marca 2015 uskutočnila v Hontiansko-novohradskej knižnici beseda s regionálnou spisovateľkou Mgr. Annou Kollárovou-Cielovou. Spisovateľka príťažlivou formou a pútavým rozprávaním predstavila žiakom zo ZŠ Ul. Komenského svoju tvorbu a ochotne odpovedala na zvedavé otázky žiakov.

Veríme, že sme týmto podujatím žiakov zaujali a zároveň motivovali k čítaniu.

beseda-kollarova-cielova

   

Dňa 17. marca 2015 sa pod záštitou predsedu BBSK uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja, na ktorom pani Marta Hrubčová prevzala ocenenie za dlhoročnú aktívnu činnosť v knihovníctve. Podujatie organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene.

Kolektív Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši jej k oceneniu srdečne blahoželá.

 

   

Jednu knihu ročne

19. Marec 2015 admin

Vážení čitatelia!

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho

Veľký Krtíš

sa zapája do projektu

 

 

„Jednu knihu ročne“

                  Nie iba prečítať, ale – kúpiť a darovať – knižnici.

 

Čítajte ďalej>>>

Buď prvý, kto pridá komentár.
   

   

Deň ľudovej rozprávky 2015

16. Marec 2015 admin

   

   

Dňa 10. februára 2015 sa uskutočnila pracovná porada knihovníkov obecných knižníc regiónu
Veľký Krtíš, ktorá bola venovaná štatistickému zisťovaniu výkonov knižníc za rok 2014.

   

Škultétyho rečňovanky 2014

27. Október 2014 admin

Dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie XXIII. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a študentov stredných škôl Škultétyho rečňovanky. Srdečne blahoželáme všetkým oceneným.

Zborník>>>

   

Pozvánka

8. Október 2014 admin

   

Október – mesiac úcty k starším

26. September 2014 admin