Noc s Andersenom 2014

9. Apríl 2014 admin

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa už šiesty krát zapojila
do úspešného medzinárodného podujatia „Noc s Andersenom“. Tohoročnú noc zo 4. na 5. apríla 2014 prežilo v priestoroch knižnice 25 detí zo 4. B triedy ZŠ Ul. Komenského vo Veľkom Krtíši. Triedna učiteľka Mgr. Denisa Petríková spolu s kolektívom knižnice pre nich pripravili bohatý a pestrý program. Touto cestou ďakujeme všetkým zainteresovaným za vytvorenie krásneho a nezabudnuteľného podujatia.

Kolektív zamestnancov knižnice.

   

V spolupráci s Hontiansko-novohradskou knižnicou vo Veľkom Krtíši sa dňa 14. februára 2014 konala v klubovni MsKS prezentácia rozprávky „O princeznej Brezičke“ od autorky Mgr. Anny Kollárovej – Cielovej a ilustrátorky pani Eriky Trojčákovej.

Touto cestou zo srdca ďakujem riaditeľke Hontiansko-novohradskej knižnice Mgr. Zuzane Unzeitigovej za jej úvodný príhovor k mojej literárnej tvorbe, a tiež za vydanie Bibliografického letáku k tejto prezentácii. Moja vďaka patrí aj riaditeľke MsKS vo Veľkom Krtíši Mgr. Zuzane Braunsteinovej za poskytnutie priestorov pre spomínanú prezentáciu.

Veľká vďaka patrí ilustrátorke pani Erike Trojčákovej, všetkým účinkujúcim, ako aj  všetkým, ktorí sa tejto prezentácie zúčastnili a kvetinami a osobným blahoželaním vyjadrili podporu k mojej ďalšej literárnej tvorbe.

S úctou

Mgr. Anna Kollárová – Cielová

regionálna spisovateľka

Fotogaléria z podujatia >>>

   

Z literárnej studnice regiónu

22. Január 2014 admin

Stretnutie milovníkov literatúry venované životu a dielu Kálmána Mikszátha a Fraňa Kráľa sa uskutočnilo v komunitnej miestnosti knižnice 20. januára 2014. Prezentácie boli doplnené vlastným výberom tvorby regionálnych autorov Anny Kollárovej-Cielovej a Emila Rončáka.

   

Porada obecných knihovníkov 2014

21. Január 2014 admin

Dňa 13.1.2014  uskutočnila regionálna knižnica Poradu knihovníkov obecných knižníc, ktorá bola venovaná najmä spracovaniu štatistických výkazov o činnosti knižnice za rok 2013. Zápisnica z porady >>>

   

Slniečko svieti pre všetkých

6. November 2013 admin

Beseda s detskou spisovateľkou Ľubkou Kepštovou, redaktorkou časopisu Slniečko sa uskutočnila v komunitnej miestnosti knižnice 25.10.2013 pre deti 3.B ZŠ Nám. A. H. Škultétyho.

   

Najkrajší kalendár Slovenska 2013

29. Október 2013 admin

Buď prvý, kto pridá komentár.
   

Škultétyho rečňovanky 2013

10. Október 2013 admin

BBSK – Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho Veľký Krtíš Vás pozýva na slávnostné vyhodnotenie XXII.ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe “Škultétyho rečnovanky”, ktoré sa uskutoční dňa 25.októbra 2013.

Buď prvý, kto pridá komentár.
   

Európsky rok občanov 2013

5. September 2013 admin

 

Buď prvý, kto pridá komentár.
   

Jednu knihu ročne

1. Júl 2013 admin

Vážení čitatelia!

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho

Veľký Krtíš

sa zapája do projektu

 

 

„Jednu knihu ročne“

                  Nie iba prečítať, ale – kúpiť a darovať – knižnici.

 

Čítajte ďalej>>>

Buď prvý, kto pridá komentár.
   

Naj lesná kniha

1. Júl 2013 admin

 

Dňa 25. júna 2013 sa pracovníčky knižnice zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaže o NAJ LESNÚ KNIHU, ktoré sa uskutočnilo v rámci 3. ročníka celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe v Krajskej knižnici L. Štúra vo Zvolene.

Na 3. mieste v kategórii Mladší žiaci – poézia sa umiestnila skupina žiakov III. B triedy ZŠ J. A. Komenského z Veľkého Krtíša s prácou Priatelia lesa. V kategórii Mladší žiaci – próza sa na 2. mieste umiestnili žiačky Lucia Bodnárová a Bianka Sandová zo ZŠ A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši s prácou Príhody z lesa.

Kolektív HNK im k umiestneniu srdečne blahoželá.

Fotogaléria KSKLS vo Zvolene>>>

Fotogaléria HNKVK>>>

Buď prvý, kto pridá komentár.
   

Cyrilometodiáda

1. Júl 2013 admin

Na nádvorí Zvolenského zámku sa dňa 17. júna 2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie uskutočnila „Cyrilometodiáda“ - krajský festival záujmových a prezentačných aktivít. Festival sa uskutočnil pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku. Súčasťou festivalu bolo aj vyhodnotenie a ocenenie amatérskej literárnej tvorby a čitateľských aktivít mládeže z jednotlivých regionálnych knižníc BBSK, spojených s korunováciou Kráľa pisateľov a Kráľa čitateľov Banskobystrického kraja. Hontiansko-novohradskú knižnicu A. H. Škultétyho a veľkokrtíšsky región reprezentovali Nikoleta Jakušová, žiačka 8. ročníka ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Krtíši a Stanko  Celleng, žiak 5. ročníka  ZŠ A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Fotogaléria KSKLS vo Zvolene>>>

Fotogaléria HNKVK>>>

Buď prvý, kto pridá komentár.
   

Čitateľský maratón 2013

5. Jún 2013 admin

Dňa 4. júna 2013 sa Hontiansko-novohradská knižnica
A. H. Škultétyho zapojila do 6. ročníka celoslovenského Najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu „Čítajme si…“,
v rámci ktorého sa deti pokúsili o prekonanie minuloročného rekordu. V komunitnej miestnosti knižnice čítalo 105 detí vo veku od 6-15 rokov. Účastníkom podujatia sa prihovoril a prečítal jednu stranu z knihy A. H. Škultétyho: Rozprávky – Poviedky Mgr. Ľudovít Filický, vedúci Odboru sociálneho, školstva a kultúry pri Mestskom úrade vo Veľkom Krtíši.

 Fotogaléria>>>

Buď prvý, kto pridá komentár.