Noc s Andersenom 2017

3. Apríl 2017 admin

   

Deň knihovníkov BBSK 2017

24. Marec 2017 admin

Dňa 21. marca 2017 sa uskutočnil v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene Deň knihovníkov banskobystrického samosprávneho kraja 2017. Medzi ocenenými bola aj p. Anna Viera Draková, dlhoročná knihovníčka Obecnej knižnice v Dolných Strhároch.

   

Hontiansko-novohradská knižnica dňa 17.marca 2017 ukončila Týždeň slovenských knižníc prezentáciou knihy Danky Šagiovej “Matej Hrebenda Hačavský”, ktorá bola zároveň slávnostne  uvedená do života čitateľskej obce.

   

Deň ľudovej rozprávky 2017

20. Marec 2017 admin

   

Podujatia v mesiaci marec

6. Marec 2017 admin

V Marci – mesiaci knihy pripravujeme zaujímavé kultúrno-vzdelávacie podujatia.

   

Porada obecných knihovníkov

7. Február 2017 admin

Dňa 7. februára 2017 sa uskutočnila v komunitnej miestnosti knižnice pracovná porada knihovníkov obecných knižníc regiónu Veľký Krtíš.

   

Akvizícia knižničného fondu

13. Január 2017 admin

V rámci projektu “Akvizícia knižničného fondu” knižnica zakúpila 543 nových kníh z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

   

Hontiansko-novohradská knižnica realizáciou projektu „Modernizácia technického vybavenia knižnice – skvalitnenie knižničných služieb“ doplnila a zmodernizovala technické vybavenie knižnice na poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb používateľom a návštevníkom knižnice. Tri nové počítače s prístupom k internetu budú slúžiť na vyhľadávanie širokého spektra informácií, informačných zdrojov a databáz, elektronickú komunikáciu, odosielanie dokumentov v elektronickej forme a tlač. Zakúpením plochého skenera s veľkosťou predlohy A3 knižnica umožňuje používateľom na vzdelávacie, študijné alebo výskumné účely skenovanie potrebných častí dokumentov z knižničného fondu. Nákup informačných technológií z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia

   

Škultétyho rečňovanky 2016

7. November 2016 admin

V dňoch 4. – 5. novembra 2016 sa v knižnici uskutočnil workshop “Škultétyho rečňovanky”. Okrem besied so spisovateľmi a tvorivých dielní začínajúcich autorov bolo jeho súčasťou aj slávnostné vyhodnotenie jubilejného XXV. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a študentov stredných škôl Škultétyho rečňovanky 2016. Vyhodnotenie sa uskutočnilo pod záštitou Ing. Dalibora Surkoša, primátora mesta Veľký Krtíš. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavný partner podujatia:

 

   

Dňa 5. novembra 2016 sa pre účastníkov projektu Škultétyho rečňovanky“ uskutočnil workshop spojený s prehliadkou expozícií múzea Kaštieľa Imre Madácha a literárne osobnosti v Dolnej Strehovej. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

   

V rámci workshopu „Škultétyho rečňovanky“ sa dňa 4. novembra 2016 v popoludňajších a večerných hodinách v čitárni knižnice uskutočnilo stretnutie ocenených autorov celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe s členmi odbornej poroty doplnené autorským čítaním mladých autorov. Podujatie pokračovalo tvorivou dielňou so spisovateľmi obohatenou besedou a prezentáciou literárnej tvorby autorským čítaním Petra Gajdošíka, Ľubice Kepštovej, Jána Petríka a Emy Malíškovej. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

   

Zverinec na siedmom poschodí

7. November 2016 admin

Beseda so spisovateľom Petrom Gajdošíkom o deťoch a zvieratkách v paneláku sa uskutočnila so žiakmi ZŠ Nám. A. H. Škultétyho Veľký Krtíš dňa 4. novembra 2016 v komunitnej miestnosti knižnice. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

   

Slniečko svieti pre všetkých

7. November 2016 admin

Beseda so spisovateľkou a redaktorkou Ľubicou Kepštovou o tvorbe časopisu pre deti Slniečko sa uskutočnila so žiakmi ZŠ Ul. Komenského Veľký Krtíš dňa 4. novembra 2016 v čitárni knižnice. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

   

Literárna umelecká komunikácia

7. November 2016 admin

Prednáška spisovateľa a redaktora Jána Petríka a mladej poetky Emy Malíškovej o vnímaní umeleckého textu, pôsobení Spišského literárneho klubu, doplnená autorským čítaním sa uskutočnila v priestoroch ZŠ Nám. A. H. Škultétyho Veľký Krtíš dňa 4. novembra 2016. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

   

Noc s Andersenom 2016

7. Apríl 2016 admin

   

   

Deň ľudovej rozprávky 2016

16. Marec 2016 admin

   

Rozprávkové vretienko

26. Február 2016 admin

Dňa 23. februára 2016 sa uskutočnilo Mestské kolo súťaže v prednese rozprávok
“Rozprávkové vretienko”.

   

Porada obecných knihovníkov

19. Február 2016 admin

Dňa 16. februára 2016 (utorok) o 9:00 hod. sa uskutočnila porada knihovníkov obecných knižníc
v školiacej miestnosti knižnice na Námestí A. H. Škultétyho 5 vo Veľkom Krtíši.